AFK har öppnat! | AFK has opened

Idag är återigen en såndär hemsk, solig dag! Som tur är har AFK öppet redan nu, så det gå att komma ner och svalka sig i källaren! Rumstempererad Cola för 6:-/burk och trevligt sällskap finns för den som önskar! Välkommen!

Today is yet another horribly sunny day. Fortunately AFK has already opened, so it is possible to come down to cool oneself down in the cellar! Lukewarm Coke for 6SEK/can and nice company is available for all those who want it! Welcome!

Posted in SIS | Tagged | Leave a comment

Handy wordpress plugin and theme updater

Doing the plugin and theme updates in our wordpress setup is tedious at times as it does not allow FTP access (thank God!). I’ve automated the plugin update since a while back and finally I got around to extend and refine the script to also support themes (I think, haven’t had the possibility test it yet =)) and also support installing new plugins and themes.

Script available below. We’ve plöaced it in /root for easy access. The URLs used could in theory be anything but in general we use the wordpress.org provided plugins and themse and they follow a strict pattern with a directory inside the zip files and so on. Other plugin files might not, the script ignores that problem and you are on your own then =)

#!/bin/bash


workdir=$(mktemp -d /tmp/wpupdate.XXXXXX)
backupdir=$(mktemp -d /tmp/wpupdate."$(date +%Y%m%d)".XXXXXX)

cleanup () {
        rm -R "$workdir"
}
trap "cleanup" EXIT

wptarget=/usr/share/wordpress/wp-content/plugins/

help=no
if [[ $1 ]] && [[ $1 == "-t" ]]; then
        wptarget=/usr/share/wordpress/wp-content/themes/
elif [[ $1 ]] && [[ $1 == "-p" ]]; then
        wptarget=/usr/share/wordpress/wp-content/plugins/
else    
        help=yes
fi
if [[ $help == "yes" ]]; then
        echo "USAGE: $(basename "$0") (-p|-t) URL1 URL2 ... URLN"
        echo "      -p for plugin update"
        echo "      -t for theme update"
        exit
fi

shift

if (( UID != 0 )); then
        echo "ERROR: Script must be executed as root."
fi

for url in "$@"; do
        filename=$(basename "$url")
        echo "Fetching $filename"
        if ! wget -q -O "$workdir/$filename" "$url"; then
                echo "File could not be retrieved, URL correct?"
                echo "Aborted."
                echo
                continue
        fi
        unzip -q "$workdir/$filename" -d "$workdir"
        directory=${filename%%.*}
        chown -R www-data:www-data "$workdir/$directory"
        if [[ -d "$wptarget/$directory" ]]; then
                mv "$wptarget/$directory" "$backupdir"
                echo "Backup kept in: $backupdir/$directory"
        fi
        mv "$workdir/$directory" "$wptarget"
        echo "Done."
        echo
done

Posted in Skunkworks | Tagged | Leave a comment

AFK öppet redan! | Afk open already

Kära hackande vänner! Idag har AFK öppnat tidigt! Källardörren står vidöppen, och vi sitter redan här nere i det svala hackerspacet och grejar! Trevligt sällskap och Cola för 6:-/burk utlovas till alla som vågar sig ner!

Dear hacking friends! Today AFK opened early! The cellar door is wide open, and we’re already sitting here in the cool hackerspace hacking away! Nice company and Coke for 6SEK/can is available for everyone who comes down!

Posted in SIS | Tagged | Leave a comment

AFK öppet ikväll / AFK open tonight

Ikväll håller AFK öppet i vanlig ordning! Vi öppnar vår källardörr vid 17:00 och stänger den igen när vi tröttnat på att sitta där. Trevligt sällskap och Cola för 6:-/burk finns för den som vill!

—-

Tonight AFK is open as usual. We open our cellar door at 17:00 and close it again when we’re tired of sitting there. Nice company and Coke for 6SEK/can is available for those who want it!

Posted in SIS | Tagged | Leave a comment

AFK öppet ikväll! / AFK open tonight!

Det är åter dags att komma ner till vår kära källare för att hacka och snacka! Trevligt umgänge och Cola för 6:-/burk utlovas för alla som vill vara med! Vi öppnar ikväll klockan 17!

—-

Once again it’s time to come down to our beloved basement to some hacking and talking! Nice company and Coke for 6SEK/can will be available for everyone who want to come! We will open tonight at 5 PM!

Posted in SIS | Tagged | Leave a comment

AFK öppet / AFK open

Ikväll håller vi i vanlig orning AFK öppet. Hackerspacet öppnar vid 17:30 i vanlig ordning, och det kommer i vanlig ordning att finnas källarvarm Cola för 6:-/burk och trevligt sällskap att tillgå! Välkommen!

Tonight we will open AFK as usual. The hacker space will open at 17:30 as usual, and as usual there will be Coke for 6SEK per can and nice company available! Welcome!

Posted in SIS | Tagged | Leave a comment

AFK är öppet! / AFK is open!

Kära vänner! Pågrund av gynnsamma förhållanden och alldeles för mycket sol har vi idag öppnat AFK tidigt! Källardörren står öppen, vår röda lampa är tänd (även om den inte syns i solen) och källaren fylls upp av vår hackeranda! Så välkomna ner till trevligt umgänge, hackande och rumstempererad Cola för 6:-/burk!

Dear friends! Because of favorable conditions and way too much sun we have opened AFK early today! The basement door is open, our red lamp is lit (even if it doesn’t show in the sun) and the cellar is being filled up by our hacker spirit! So welcome down to nice company, hacking and roomtempered Coke for 6SEK per can!

Posted in SIS | Tagged | Leave a comment

Intresserad av SIS

Hej kära vänner och bekanta.

Vi i SIS söker hela tiden nya människor (och androider samt hyperintelligenta Artificiella Intelligenser) att vara med oss och påverka vårt arbete.

Så är du intresserad av att arbeta med teknik? Kanske lära dig någonting som du inte har resurser eller möjlighet att labba med hemma? Då kanske SIS är rätt för dig.
Hos oss får du vara med i en lite udda gren av Blekinge Studentkår och labba med datorer i vår källare.

Vi ska inte hymla med att vi söker individer som kan tänka sig att sitta i vår styrelse, och vi tänkte därför att det kunde vara bra att ha ett litet informellt meet-n-greet under morgondagens AFK vid 17:30 (2015-04-21). Jag kommer vara där ett tag i egenskap av ordförande och kunna svara på frågor om styrelsearbetet och vad som väntas av folk i SIS (*hint* det är inte jobbigt, snarare roligt att sitta med *hint*).

Så kom gärna förbi källaren och ta en svängom med oss!

Välkomna!

Signerat Niclas “Prosten” Björner, Ordförande

Posted in SIS | Leave a comment

AFK Öppet ikväll / AFK Open tonight!

Ikväll vid 17:30 slår vi upp vår källardörr, släpper in vårluften (en stund) och tänder vår välkomnande röda lampa.
Detta kan firas lämpligen med trevligt umgänge, hack och eventuellt Cola för 6:-/burk om så önskas, allt avnjutet i vår källare!

Tonight at 17:30 we open our cellar door, let the spring air in (for a while) and turn on our welcoming red lamp.
This can be celebrated with nice company, hacking and perhaps a Coca Cola for 6SEK per can if so is desired, everything of course enjoyed in our basement!

Posted in SIS | Tagged | Leave a comment

AFK öppet

Ikväll öppnar AFK vid 17:00! Välkommen ner i källaren för att hacka och snacka, och glöm inte att vi säljer Cola för 6:-/burk!

Posted in SIS | Tagged | Leave a comment