På väg mot nya neijder

För ungefär 11 månader sedan hörde DrLaban av sig till mig och Laeffe och frågade lite försynt om hur och var utvecklingen av kårhussajten karen.bthstudent.se bedrevs. Jag antar att vi snackade en del om hur den inte utveckaldes och drevs mest. I slutet på maj hade vi ett mer formellt möte som blev upptakten på att aktivt börja jobba med att laga och fräscha upp sajten, både i koden och i gränssnittet mot användarna. Ett komplext men roligt arbete.

Under hösten började vi prata om att formalisera oss under studentkåren som en sektion, många och olika långa diskussioner flöt fram till att det upprättades förslag på verksamhetsförordning, budget och allt annat man måste ha för att kunna starta en sektion. I december 2008 tog så kårstyrelsen beslut om att Sektionen för Internetbaserad Socialisering existerade. Från att ha varit ett litet vid-sidan-av-projekt i Sekten 2002-2004 till ett projekt utanför studentkåren men för studentkårens sektioners räkning till att bli en helt egen sektion tog alltså ungefär fyra år.

Nu skriver vi mitten av april i kalenderna och sektionens verksamhetsförordning har redan uppdaterats. Vi har kommit fram till att det finns så mycket mer man kan jobba med inom (och utom) studentkårens ramar så vi bad om lite ändringar i verksamhetsförordningen och fick bifall. Numera kan vi bedriva flera olika uppdrag i samma sektion. Till dags dato finns det fyra olika så kallade basgrupper med minst varsin basgruppsansvarig i sektionens äldsteråd (motsvarande sektionsstyrelse), basgrupperna och deras arbete kommer at presenteras närmare framöver.

This entry was posted in 2.0, diarie, drift, karen.bthstudent.se, SIS and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.