Basgruppspresentation: Diariet

Sedan ungefär en vecka tillbaka har SIS en ny basgrupp med uppdrag att utveckla ett dokumenthanteringssystem/diarie. Gruppens första möte kommer att infalla i maj (troligen i mitten på maj). Vill du bidra till diskussionen, vara med och skriva kod, rita användargränssnitt eller pyssla med något annat som basgruppen kan behöva är du välkommen på våra möten, gärna på det första. Enklaste sättet att få information är att gå med i sändlista sis-diarie genom att maila till sis-diarie-subscribe [på] bthstudent.se eller besöka dess webbsida.

Mötets dagordning ser ut ungefär som nedan men kommer nog att ändras.
§1 Mötet öppnas
§2 Utse justeringsperson
§3 Dikussion om dokumenthantering i stort. Bilaga: Dokumenthantering
§4 Diskussion och beslut om licenstyp
§5 Diskussion och eventuellt beslut om ramverk för webbaserat gränssnitt. Bilaga: Ramverk
§6 Diskussion och beslut om versionshanteringssystem. Bilagor: Versionshantering, Distribuerad versionshantering
§7 Mötet avslutas

Vill du kunna påverka vilken tid mötet ska vara så registrerar du dig på doodle med och anger när du kan. Den tidsrymd som verkar vara bäst blir sedan den vi nyttjar.

Mötet kommer att hållas måndagen den 18/5 klockan 19:00-21:00 på irc.bsnet.se i #sis.

Undrar du nåt kan du enklast fråga i #sis på irc.bsnet.se eller maila till sis-diarie[på]bthstudent.se, vi hörs väl!?

This entry was posted in diarie and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.