Kåren 2.0, tidpunkt bestämd: 2009-08-13, kl 18:00 (Kårhuset i Ronneby).

Nu var stunden äntligen kommen, här är den efterlängtade kallelse till basgruppen för kåren 2.0:s första träff.

Tiden är satt till: 2009-08-13 (Torsdag) kl 18:00.

Det som planeras att prata om finns under:

http://trac.sis.bthstudent.se/wiki/2.0#Att-g%C3%B6ra-lista

Mvh
Lars “Laeffe” Ollén – Basgruppen för kåren 2.0

This entry was posted in 2.0 and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>