Basgruppsträff: Kåren

Söndagen den 13:e september kommer Basgruppen Kåren ha en träff där folk får lyfta sina idéer och tankar kring hur basgruppen kan struktureras och fundera.

Syftet med träffen är att ta personers olika synvinklar på hur man kan utforma strukturen av basgruppen och sedan efter granskning införa dessa synpunkter i den verkliga processen. Genom att låta de som deltar i i huvudsak med det faktiska arbetet i gruppen få säga sitt, hoppas jag att gruppen kommer att bli smidigare och fungera bättre i ett längre perspektiv.

Tidpunkt: 2009-09-13 14:00
Plats: IRC, #SIS-kanalen
Planerad sluttid: 16:00 med möjlighet att förlänga till 17:00

Punkterna som kommer beröras är (maximalt en halvtimmes dialog för varje)

“Om jag fick bestämma hade jag velat att [X] skulle se ut och fungera enligt [Y].”

X1: Kravhantering och kravinsamling
X2: Kommunikation inom utvecklingsgruppen
X3: Testning
X4: Humankapital (hur fördelar men kapitalet mellan de olika delarna?)

This entry was posted in karen.bthstudent.se. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.