Sprinten Sjöblom

Det är första gången basgruppen Kåren genomfört ett Sprintmöte sedan den nya organisationen trädde i kraft. Lång har väntan varit, men nu är det alltså dags att ta tag i lite uppgifter igen! Den här gången med ett nytt tillägg till hur uppgifterna prioriteras. Stekhållarna som nu är en del av Kårengruppens verksamhet har haft ett möte där de tillsammans bestämt vad som skall göras i vilken ordning.

Efter detta Prioriteringsmöte har Kårengruppen avlagt sina åtaganden och kommit fram till att utföra en Sprint kallad Sjöblom.

Mer information om mål, datum och hur arbetet fortskrider finns att läsa om på Sjöbloms Sprintsida. Efter Sprintens slutdatum är det dags för Stekhållarna att få se resultatet, samt att en Sprintutvärdering kommer göras. Därefter är det en publicering av den absolut fräschaste versionen av Kårensajten som skall träda fram och så börjar vi om på nytt med ett Prioriteringsmöte.

Följ gärna vårt arbete och skicka kommentarer eller frågor, de är välkomna!

This entry was posted in karen.bthstudent.se. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.