Trac => Redmine

Äldsterådet beslutade i helgen att projekthanteringsverktyget Trac som tjänat oss väl och varit oerhört nyttigt framför allt för arbetet i basgruppen Kåren ska bytas ut. Under några veckors tid har en enklare utvärdering av Redmine utförts och funnits så pass kompetent att vi byter till det.

De stora vinsterna som hittats är följande.

  • Att kunna ha flera projekt och delprojekt i projekten.
  • Att kunna jobba med flera kodförråd, samt olika typer av kodförråd
  • Projektadministrationen i ärendehantering och rollhantering är något överskådligare och enklare att sköta om.

Vi kommer att genomföra flytten den 20-22 december, mer detaljer om själva flytten kommer att finnas i Trac.

This entry was posted in drift, SIS. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.