Document Freedom Day!

SIS vilar i sin grund på alla tings öppenhet. Att öppet kunna granska vad vi gör och hur vi gör det är en viktig princip. Att vi väljer öppna verktyg för det vi jobbar med framför stängda är även det en viktig del. Öppenheten är så viktig att vi skrivit in den i vår verksamhetsförordning.

1.3 Frihet och öppenhet

I demokratin och den öppna källkodens namn ska Sektionen för Internetbaserad Socialisering alltid sträva efter att använda så fria och öppna metoder som är möjligt. Eventuella slutprodukter ska omgärdas av så hög öppenhet och frihet som möjligt kan skaffas.

Vår moderförening har en lång tradition i dessa fotspår och redan hösten 2007 bestämdes det att Blekinge studentkår ska använda Open Document som filformat för lagring av dokument. Det är med viss stolthet vi ser tillbaka på ungefär 3,5 år med så pass viktig princip i bagaget.

Idag är det den 30 mars 2011 och vi firar tillsammans med bland annat Free Software Foundation Europe att det är Document Freedom Day. Varje dag försöker vi påverka vår omgivning att nyttja öppna standarder och protokoll i största allmänhet, då kan det vara värt att lyfta en så enkel sak som öppna dokumentformat idag. När du väljer att spara ditt kalkylblad som ODS så gör du ett aktivt val för en fri och beständig värld.

Document Freedom Day '11 March 30th

DFD 2011-03-30

This entry was posted in SIS. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.