Allmän info ev. driftsstörning 31/3-1/4

Då vi som tidigare nämnt ska ha meckhelg så kommer vissa av bthstudent.se tjänsterna att vara otillgängliga under en viss tid.

Självklart kommer vi göra allt för att minimera nertiden så att allt flyter på så smidigt som möjligt.

 

Ifall det är absolut dödspanikkris så är det möjligt att nå mig på telefon: 070-2422-sex-nio-sex

//Norrland

This entry was posted in drift, SIS. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>