AFK allmänmeck

AFK är öppet i eftermiddag och ikväll som vanligt från kl 17.

Blir antagligen en del meckande och sorterande av grejer i bakrummet och. ev. uppsättning av hyllor.

This entry was posted in AFK, Allmänt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.