In other news: AFK kommer vara öppet

Japp, afk kommer ha öppna portar från kl17 ikväll.
Dock så kommer tillgången till internet vara högst begränsad tidvis.

This entry was posted in AFK. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.