Överlämning och framtid

Kära församling

Måndagen den 30 juni 2014 kommer vi att genomföra en Google hangout där vi pratar om framtiden och gör sista handen vid överlämningen.

Följande punkter kommer att avhandlas, inte nödvändigtvis i den här ordningen.

  • Genomgång och diskussion av studentkårens Verksamhetsplan, en förberedelse inför att bidra med SIS delar i konkretiseringen av densamma under juli månad.
  • Planering av sommarhack (HackSISsion).
  • Kalendarium för hösten.
  • Planer för lokalen.
  • Annat som vi kommer på som är relevant att ta upp så här inför det nya verksamhetsåret.

Sessionen börjar runt 20 på måndag den 30 juni. Upp mot två timmar är rimligt att anta att vi håller på.

This entry was posted in SIS and tagged . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.