Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2012/2013

Äldsterådet

Äldsterådet kommer att arbeta för att förbättra kommunikationen mellan basgrupper, äldsteråd likväl som mellan SIS och den övriga organisationen.

Basgrupper

2.0

Målet för 2.0 blir att engagera en grupp människor för att skapa grunden till det nya informationssystemet. Om engagemanget går bra så ska utveckling fortgå och isf ska regelbunden kommunikation med stekhållarna upprättas för att uppdatera dem om framsteg och samla in nya idéer.

AFK

AFK:s uppgift är att vara SIS fysiska nav i verkligheten. En stor del av AFK:s verksamhet knyter an till det SIS vanligen kallar Skunkworks och AFK ska via detta format driva en mängd mindre projekt och arbetsgrupper. Dessa projekt och workshops knyter även direkt an till punkten om att expandera humankapitalet i SIS.

Drift

Denna basgrupp inom SIS kommer att ha som huvudsaklig uppgift att ge service och underhåll till den tekniska bas som finns till Blekings studentkårs förfogande. Detta inbegriper sådant som support för exempelvis kassasystem, klientdatorer, servrar och liknande utrustning med tillhörande tjänster.

Avstjälpning

Bostadsportal

För bostadsportalen ser SIS framför sig att endast minimala ändringar i bostadsportalen kommer att göras.

bthstudent.se

Ingen nyutveckling planerad.

karen.bthstudent.se

Ingen nyutveckling planerad.

Utökat humankapital

För att utöka det humana kapitalet i SIS bör SIS jobba mer med att få folk att träffa varandra. Utöver AFK:s verksamhet ska SIS som helhet arrangera riktade fysiska träffar med tydligt fokus.