AFK

Snabb Info om AFK

AFK är basgruppen som har till ansvar att underhålla den lokal som SIS har till sitt förfogande under Kårhuset Rotundan.
Det kan vara allt från att städa lokalen, införskaffa/förvalta hårdvara, tillhandahålla lokal för HackSISsions, hålla i workshops eller att hålla i övriga utåtriktade aktiviteter.

Med andra ord så kan vi säga att AFK håller i ett Hackerspace här på BTH.

När håller ni öppet och var finns ni?

Tisdagar och onsdagar kl 17.o0 (om inget annat sägs) kommer lokalen att öppna sina portar.
Lokalen ligger i källaren under kårexpeditionen/rotundan med ingång på kortsidan mot skolan.
Ett schema kan du hitta på http://bit.ly/sisAFKcal

Hackerspace?

“A hackerspace is a location where people with common interests, usually in computers, technology, science or digital or electronic art can meet, socialise and/or collaborate. A hackerspace can be viewed as an open community labs incorporating elements of machine shops, workshops and/or studios where hackers can come together to share resources and knowledge to build and make things.”

För att fint citera Wikipedia så är det en bra beskrivning på vad ett Hackerspace är, känner du för att läsa in mer på vad ett hackerspace är så kan du gå in här: http://hackerspaces.org/wiki/Hackerspaces

Vad finns det för workshops och 101’s planerade?

se AFK’s Redmine.

Kontaktvägar


Elbrev kastas till sis-afk@bthstudent.se och irc-klienten riktas mot #sis-afk på irc.bthstudent.se.