Tag Archives: diarie

Protokoll från Diariegruppen (SIS0809/D1)

Basgruppen för diariet har haft sitt första möte och diskuterat grundkoncept och viktiga grundläggande beslut togs. Nu kan arbetet äntligen sätta igång på riktigt. §1 Mötet öppnas (19:01 – 19:02) brother öppnar mötet den 18 maj 2009 i #SIS på irc.bsnet.se. §2 Utse justeringsperson (19:02 – 19:03) Ingen person justerar. IRC-loggen räcker. §3 Diskussion om […]

Posted in diarie | Also tagged , , , , , | Comments closed

Basgruppspresentation: Diariet

Sedan ungefär en vecka tillbaka har SIS en ny basgrupp med uppdrag att utveckla ett dokumenthanteringssystem/diarie. Gruppens första möte kommer att infalla i maj (troligen i mitten på maj). Vill du bidra till diskussionen, vara med och skriva kod, rita användargränssnitt eller pyssla med något annat som basgruppen kan behöva är du välkommen på våra […]

Posted in diarie | Also tagged | Comments closed