Tag Archives: django

Protokoll från Diariegruppen (SIS0809/D1)

Basgruppen för diariet har haft sitt första möte och diskuterat grundkoncept och viktiga grundläggande beslut togs. Nu kan arbetet äntligen sätta igång på riktigt. §1 Mötet öppnas (19:01 – 19:02) brother öppnar mötet den 18 maj 2009 i #SIS på irc.bsnet.se. §2 Utse justeringsperson (19:02 – 19:03) Ingen person justerar. IRC-loggen räcker. §3 Diskussion om […]

Posted in diarie | Also tagged , , , , , | Comments closed