På ny plattform!

Sektionen för Internetbaserad Socialisering lyckades nyligen komma över en större mängd maskiner för att förstärka i serverrummet. Diskussioner har pågått om hur det ska nyttjas och vi har nu hittat rätt.

För att bygga vårt eget lokala moln och kunna stå rustade för framtiden kommer vi med hjälp av schyssta sponsorer att installera Microsoft Virtual Server som värdsystem för att sedan kunna köra våra egna virtuella servrar på den. Det kommer ge oss kraften att växa med framtidens teknik. För själva utvecklingen kommer SIS helt att lämna de gamla linuxsystemen och bara ha kvar dessa under den tid det tar att fasa ut tjänsterna på dem. Målet är att allt ska rulla på den nya plattformen till sommaren 2011.

Att lämna linux helt är ett tydligt avståndstagande mot att Linux tagit en väg vi inte är nöjda med. Vi tror helt enkelt att Microsoft och deras bas i Windows Server och med utvecklingsverktygen inom Visual Studio är mer rätt för oss. Teknologi i framkant som inte begränsar oss på det viset som tidigare utvecklingsverktyg gjort med licenser som baseras på förvirrade politiska åsikter från 1980-talet.

This entry was posted in SIS and tagged . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.