SIS Stormöte 2014-11-11

Hej kära vänner.

Det är nu dags för SIS att köra igång med sin nya mötesfrekvens.
Detta innebär att under AFK på tisdag så är det dags för stormöte.

Plats: AFK (Källaren på Kårhuset rotundan)
Tid: 17.15
Datum: 2014-11-11

Mötet har följande dagordning:

1 Mötets öppnande
2 Val av mötespresidie
3 Föregående Äldsterådsmötes protokoll
4 Statusrapporter
5 Information
5a Webdev
5b Drift
5c AFK
5d Äldsterådet
6 Stekhållning
7 Lokalerna
8 Hackplanering
9 ANNAT?
10 Avslutning

Självklart så kommer AFK att hålla öppet som vanligt samtidigt, enda skillanden är att äldsterådet lägger beslag på kontorsrummet under mötet.

Hoppas vi ses där!

Signerat,
Niclas Björner, Ordförande

This entry was posted in SIS. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.