Medlemssystemet flyttar ut

Vi har inlett lite seriösare diskussioner med andra organisationer som går ut på att de ska byta ut sina nuvarande medlemshanteringssystem till det vi bygger inom SIS för BSK. Det i sin tur har lett till att vi har börjat skriva lite mer kod, laga fel och allmänt snygga upp. Senaste veckan har blivit lite av en milsten för nu har alla hemliga felrapporter och tankar på nya funktioner och sådant konverterats till att ligga öppet på gitlab (på engelska som är det språk vi kör adminisationen på). I fortsättningen kommer BSKs egen version av systemet att ha sina felrapporter på redmine i det stängda projektet, det gör att vi kan ha med information som namn och sådant i rapporterna. Om det är ett kodfel som ska lagas i systemet så skriver vi en generell felrapport om det och lägger på gitlab. Logiskt och fint.

Men det viktigaste av allt är att vi kodat och städat i träden och BSK kör inte längre den senaste versionen av systemet. Koden som finns tillgänglig är nu nyare än vad som rullar lokalt. Vi har hamnat i det där fina läget att för att uppdatera livedata så behöver vi planera migrering och testning och sådant. Det kommer någon typ av helg snart framöver så det blir rätt lägligt att pyssla med det då. Tills dess går jobbet vidare med småfixar i senaste versionen. Så här kommer det vara framöver, utvecklingsversionen ligger före BSK och vid månatliga servicefönstret kommer SIS att se över om det är dags att uppdatera medlemsystemet eller ej.

Långsiktiga planer för systemet idag är att ta fram någon typ av testplattform, dels integration och regressionstestning av koden som görs när ny kod läggs upp på gitlab men också en demosajt som ligger tillgänglig att logga in på och sedan återställer sin data typ en gång om dagen eller så. Så slipper den nyfikne besväret med att sätta upp en utvecklingsmiljö bara för att ta reda på om det är ett system som är intressant att titta mer på.

This entry was posted in Skunkworks and tagged . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.