Kallelse till äldsteråd

Kära vänner!

Det är nu dags för kalenderåret 2015s första äldsteråd.
Ni som undrar vad äldsteråd är så är det sektionen för internetbaserad socialiserings styrelsemöte.

Mötet kommer att äga rum tisdagen 2015-01-13 klockan 17.30
Lokalen som mötet kommer äga rum i är “kontorsrummet” i AFK. Detta är alltså källarlokalen på kårhuset (Sökvägen 5, 37140 Karlskrona) på kortsidan som vätter mot skolan.

Den preliminära dagordningen är som följer:

1 Mötets öppnande
2 Val av mötespresidie
3 Föregående Äldsterådsmötes protokoll
4 Statusrapporter
5 Information
5a Webdev
5b Drift
5c AFK
5d Äldsterådet
6 Stekhållning
7 Aktivitetsplanering
8 HackSISsions för VT15
9 ANNAT?
10 Avslutning

Välkomna!

//Niclas “Prosten” Björner, Ordförande

This entry was posted in SIS. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.