AFK öppet redan! | Afk open already

Kära hackande vänner! Idag har AFK öppnat tidigt! Källardörren står vidöppen, och vi sitter redan här nere i det svala hackerspacet och grejar! Trevligt sällskap och Cola för 6:-/burk utlovas till alla som vågar sig ner!

Dear hacking friends! Today AFK opened early! The cellar door is wide open, and we’re already sitting here in the cool hackerspace hacking away! Nice company and Coke for 6SEK/can is available for everyone who comes down!

This entry was posted in SIS and tagged . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.