Val av nytt Äldsteråd

Är du tekniskt intresserad? Är du nyfiken, kreativ och påhittig? Engagerande, intiativ- och ansvarstagande? Sektionen för Internetbaserad Socialisering är en sektion i Blekinge Studentkår som underhåller, sköter och utvecklar appar och hemsidor till studentkåren med flera. Där får man vara med och bygga ihop datorer, underhålla eller konfigurera upp nya servrar och/eller utveckla. Detta görs i basgrupperna som för närvarande är AFK (hackerspace), Drift och Dev (utveckling).

Äldsterådet är de beslutande personerna i SIS och det behövs nya representanter från de olika basgrupperna inför kommande verksamhetsår 17/18. Det behövs både ansvariga för basgrupperna och en Pastor (ordförande).

Din huvuduppgift som basgruppsansvarig är att ha en överblick över vad basgruppen har för aktivitet och kan kommunicera med de personer som ingår i basgruppen. Man får gärna själv gärna dra igång projekt eller hjälpa andra att komma igång med sina.

Som Pastor förväntas du sammankalla möten ett par gånger om året, ha kontakt med resterande organisation via FUM, mejl osv. samt ha en överblick över hela sektionens aktivitet med hjälp av de basgruppsansvariga.

 

Nominering
För att söka någon av posterna var vänlig skicka dina personuppgifter samt svar på följande frågor till val@bthstudent.se senast den 29 januari 2017.

De uppgifter om dig vi behöver är:
Namn
Personnummer
Mejl
Vad du studerar du och vilket år du går

För att söka till styrelsen vill vi att du svarar på följande frågor:
Vilken post söker du och varför?
Vill du vara basgruppsansvarig? Varför?
Beskriv dig själv kortfattat. På vilket sätt skulle du bidra till styrelsen?
Vad är ditt mål med styrelseuppdraget?
Vilket tekniskt område intresserar dig mest?
Hur ser du på styrelsens förhållningssätt till de personuppgifter som SIS hanterar?

Det går även bra att nominera någon annan. Mejla då istället dennes namn samt en kort beskrivning av varför du tycker just han eller hon skulle passa bra i styrelsen till val@bthstudent.se. Sista dag för att nominera någon annan är den 22 januari 2017.

Vi hoppas du vill vara med och bidra till SIS framtida arbete!

//Valberedningen

This entry was posted in SIS. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.