Om SIS

SIS

Sektionen för Internetbaserad Socialisering skapades höstterminen 2008 av ett gäng entusiaster som stod för utveckling och drift av kårhusens informationssystem. Arbetet hade fram tills formaliseringen skötts i samförstånd med de tre kårhussektionerna (.smoersex i Karlshamn, KHG i Karlskrona och Sekten i Ronneby) men helt utan särskilda strukturer och med mer eller mindre bara två personer som gjorde det som behövdes och inte mer.

Under senvåren och sommaren 2008 började en grupp om fem personer (utöver brother och laeffe engagerades även DrLaban, Soya och Tomten) att strukturera arbetet och tillämpade utvecklingsmodeller för både förstudier och planering. Man hade som uttalat mål att faktiskt göra systemet intressantare och inte bara en nödvändighet som det dittils varit. Kraft lades på att uppdatera kodbasen från PHP4 till PHP5, man jobbade med säkerhetsaspekter (sjukligt håriga SQL-injections mm kunde nyttjas tidigare), för att inte tala om interaktionsdesigndelarna som genomfördes av några personer.

Steg 1.5

När det grundläggande utvecklingsarbetet börjat uppenbarade sig en del problem, vem äger koden? Vem kan egentligen ställa krav? Hur kan kraven ställas? Vem äger hårdvaran och så vidare. Diskussioner i grupperingen ledde till att man sökte starta en sektion i studentkåren för att kunna få en fast förankring i studentlivet, struktur att falla tillbaka på och få stöd av när det behövdes. Hela arbetet ledde fram till att SIS som tidigare i dunkla sammanhang uttyddes Sekten Interwebz Syndicate blev omformat till Sektionen för Internetbaserad Socialisering vilket även Kårstyrelsen tillstyrkte 24 november 2008.

Med formaliserad hemvist i studentkåren kunde man lägga undan vissa frågeställningar och fokusera mer på det som var roligt och intressant. Utveckling och serverpyssel. Å andra sidan kom någon på att när studentkåren har skaffat en sektion för serverdrift och informationssystemsutveckling så kan den ju nyttjas för att göra just det. Studentkåren har inte bara ett enda informationssystem som ska skötas om. Desssutom finns en uppsjö med serverar, klienter, nätverksprylar och sånt som någon ska ta hand om. Detta gjordes tidigare med best effort och utan struktur av en ensam person, mest för att det föll sig så och hade “alltid” varit så. Sektionen blev tillfrågad och under vintern 2009 upparbetades ett strukturförslag för hur sektionen kan fungera med en platt organisation som inte kräver något av sina delorganisationer. Det nya förslaget på verksamhetsförordning fastslogs av Kårstyrelsen i april 2009. Tanken är att sektionen leds av en styrelse som inte ska lägga sig i sina undergrupper så länge det absolut inte behövs. Det ska vara möjligt för den som har minst intresse att bidra att komma in i underrupperna och det är inte förbjudet att delta i flera arbeten samtidigt. Att lära sig processer och träna på strukturerat arbete är ledande tankar för undergrupperna.

Framtiden

Nu är vi i begynnelsen av “Det Nya SIS” och vad som kommer att hända och hur den nya strukturen kommer att fungera är en av sakerna sektionen troligen ska jobba med det kommande året (minst =)).

Det är SIS uppgift att ta hand om den fasta tekniska utrustningen på plats i studentkårens lokaler vid de tre campusen i Blekinge. Det innefattar ett stort antal linuxservrar, några windowsburkar och några linuxklienter. Dessutom tillkommer deldrift av skrivare och andra nyttoprylar som finns i utkanten av vanligt kontorsarbete.
Utöver den rena driften är det SIS som tar hand om utveckling och nyproduktion av studentkårens centrala webbplatser och andra system. Flaggskeppet är fortfarande http://karen.bthstudent.se men nyproduktion av www.bthstudent.se är ett av det kommande stora jobben som kommer att genomföras av SIS. Sammanfattnignsvis så har vi bara börjat, det finns oerhört mycket kvar!

Frågor på det?

En kort bakgrund och en kort blick mot framtiden, vill du ha kontakt med sektionen är e-post en bra sak, sis[på]bthstudent.se går till Äldsterådet (ungefär styrelsen) och varje basgrupp har egna e-posta-adresser, använd flikarna ovan för att hitta information om de grupperna.
Dessutom kan man nyttja chattprylen IRC för att hitta mång av de intresserade deltagrarna. Peka klienten mot irc.bsnet.se och anslut till kanalen #sis.

Undersidor