Filosofi

Att saker går sönder är naturligt och något som gärna får hända[1]. Friheten att göra saker är större än allt annat därför ska det inte finnas en barriär som säger att en person med en idé måste ha genomgått något hemligt test som gör denne betrodd att sätta sin idé i verket. Har du en idé eller ett intresse och lägger fram det så ska du få prova på sakerna. Kan någon förutspå att det kan bli lite tråkigt så får du bevisa att det funkar på en inte-så-kritisk-plats först.

Att inte delta för att man inte vill pajja saker är helt utanför vad SIS är tänkt att vara.

Läs även om utför-o-krati på SIS wiki.

[1] Eller i en kortare version:

  • det är bättre att saker går sönder hos oss än hos din första arbetsgivare.
  • det är bättre att saker går sönder om det innebär att SIS lär sig om något.
  • det är bättre att saker går sönder om det innebär att fler bidrar med arbetstid i SIS.