Organisation

Introduktion

Sektioner inom studentkåren brukar vanligen leva i sitt eget lilla hörn och ta hand om precis bara just det som de gör och inte påverka någon annan del av organisationen. Redan här skiljer sig SIS från de andra sektionerna eftersom SIS tar hand om mer eller mindre allt datorrelaterat för hela organisationen; de anställdas arbetsstationer, skrivare, servrar för sektionerna, informationssystem för kårhussektionerna och en massa andra småsaker som nästan ingen märker av.

För att en verksamhet som spänner rakt över och in i alla andra delar av studentkåren ska fungera måste SIS vara oerhört tydliga med vilka man är, vad man gör, hur man gör det och vem som är ansvarig för att lösa problem eller kommunicera förändringar. Vi är medvetna om detta och jobbar med det men tänkte att den här informationssidan kan vara ett första steg mot förenkling och den öppenhet som krävs.

SIS består av en traditionell styrelse med en ordförande, ekonomiansvarig och sånt. Denna styrelse kallas för Äldsterådet (se sammansättning nedan). Äldsterådet leds av en Pastor (Ordförande), dennes uppgift är att samordna Äldsterådets arbete och kommunicera med andra. Äldsterådets ledamöter kan vara av två typer, dels de som inte har någon särskild uppgift annat än att delta i möten och vara en inspirationskälla för SIS som helhet och dels de som gör allt det men också tar hand om intressen för en eller flera så kallade basgrupper, de basgruppsansvariga företräder bara sig själva men ska alltså rapportera och föra fram önskemål från sina respektive grupper. Detta handlar till sista prick om att fastställa mandatet för personerna som utgör de underliggande basgrupperna. Man skulle kunna (men vi brukar undvika det hela) likna SIS organisationsstruktur vid studentkårens fast mycket mindre då. Läs gärna mer om detta i wikin.

SIS hierarki

SIS Hierarkiska struktur

SIS Hierarkiska struktur

SIS hierarki är förhållandevis platt. Överst finns det ett Äldsteråd där åtminstone de som har basgruppsansvar även har en plats i Äldsterådet. Äldsterådet är det överliggande organet och kärnan i SIS. Här tar man upp frågor som berör organisationen SIS och dess uppdrag. Basgrupperna som ligger ett steg ner i hierarkin har alla ett ansvar gentemot SIS Äldsteråd att utföra sina uppgifter i enlighet med Äldsterådets övergripande regler. Medlem i Äldsterådet kan man vara även om man inte skulle vilja ha Basgruppsansvar.

SIS i sin tur har ett ansvar gentemot Kårfullmäktige och utför sina uppgifter i enlighet med Kårfullmäktiges övergripande regler.

Basgrupper

En basgrupp instiftas av Äldsterådet och tilldelas ett mer eller mindre specifikt uppdrag. En basgrupp har en basgruppsansvarig som också sitter i Äldsterådet. Då Äldsterådet utses per verksamhetsår av Kårfullmäktige införs här en tröghet i personomsättningen och SIS kan inte expandera sin verksamhet mer än vad man har personresurser till. En säkerhetslösning där SIS inte kan ta på sig mer uppdrag än sektionen kan utföra. Av samma anledning är det en rekommendation att en person inte är basgruppsansvarig i mer än en basgrupp i taget, risken att fokus hamnar mer på den ena än den andra basgruppen ska undvikas till varje pris.

När vi väl har basgrupper med uppdrag och ansvariga för basgrupperna så kan de sätta igång och jobba inom sina områden. Styrelseskicken, arbetsmetoder och regleringar kan skilja sig mellan basgrupperna, detta är naturligt och en viktig ingrediens för att träna personer i olika processer. Vissa basgrupper har en mer kontinuerlig uppgift (ex. basgruppen “Drift” som tar hand om att fysiska saker faktiskt fungerar) medan andra kan tillåtas vara mer visionära och endast leverera idéer och specifikationer lång tid innan de levererar något som organisationen faktiskt kan använda.

Varje fråga som hanteras av SIS har alltså en logisk hemvist i en basgrupp, det är basgruppernas uppgift att vara tydliga med vilka saker som hamnar var. Äldsterådet är alltså den synkroniserade delen mellan basgrupperna som ser till att alla gör det man ska och håller därmed i avstämningar och kontroller, de ska inte pilla på det faktiska arbetet inom en basgrupp utan bara hålla sig till den övergripande organisationen. Varje basgrupp ska presentera sig och sina kontaktvägar här på sis.bthstudent.se, ett logiskt ställe att hitta information om sektionens alla delar på ett enda ställe. Enklare kan det knappast bli.

Äldsterådet

Pastor (Ordförande)
Martin “Malware” Lang

Do you want to hear a UDP joke? You might not get it…

Ledamot (SIS-drift ansvarig)
Mark “Nischan” Otzén

Installerade Gentoo, erhöll valuta

Ledamot (SIS-dev ansvarig)
Olof “Joffe” Haglund

01010000 01101100 01111010 00100000 01101000 01110101
01100111 00100000 01101101 01100101 00100001 

Ledamot (SIS-AFK ansvarig)
Mathilda  “Pandi” Holmström

Nej inte Amanda…

Ledamot (SIS-AFK ansvarig)
Jakob “Tigern” Tigerström

Hörde jag Arch?