Schema AFK VT17

Öppettiderna är 17.00 – 20.00 och gäller för vårterminen 2017.

Månad Vecka Tisdag Onsdag
Jan v. 2 Städa
  v. 3 Öppnar Öppet
  v. 4 Öppet Öppet
Jan/Feb v. 5 Öppet Öppet
  v. 6 Öppet Öppet, städa
  v. 7 Öppet Öppet
  v. 8 Öppet Öppet
Feb/ Mar v. 9 Öppet Öppet
  v. 10 Öppet Öppet, städa
  v. 11 Stängt, tentavecka Stängt, tentavecka
  v. 12 Stängt, tentavecka Stängt, tentavecka
Mar/Apr v. 13 Öppet Öppet
  v. 14 Öppet Öppet, städa
  v. 15 Öppet Öppet
  v. 16 Öppet Öppet
  v. 17 Öppet Öppet
Maj v. 18 Öppet Öppet, städa
  v. 19 Öppet Öppet
  v. 20 Öppet Öppet
  v. 21 Öppet Sista AFK, städa
Maj/Jun v. 22 Tentavecka Tentavecka