Kontakt

Vill du komma i kontakt med SIS? Kanske har du en fråga om något som rör SIS organisation? Eller något som inte verkar fungera på Kårsajten? Eller så vill du vara med och påverka AFK utan att besöka lokalen men vet inte var du ska vända dig?

Här finns en kontaktlista med namn och beskrivning av basgrupperna som hjälper dig att ta kontakt med rätt personer.

SIS Äldsteråd

Har till uppgift att behandla frågor som berör sektionen (Äldsterådet).

Elpost: sis@bthstudent.se
IRC-kanal: #sis på irc.bsnet.se
Discord: #general

Basgruppen Drift

Har till uppgift att underhålla datorer, servrar och underliggande system med tillhörande tjänster för studentkårens räkning.

Elpost: sis-drift@bthstudent.se
IRC-kanal: #sis-drift på irc.bsnet.se
Discord: #drift

Basgruppen Web

Sköter studentkårens egenutvecklade webbplatser, exempelvis https://karen.bthstudent.se.

Elpost: sis-www@bthstudent.se
IRC-kanal: #sis på irc.bsnet.se
Discord: #dev

Basgruppen AFK

Har till uppgift att bedriva utåtriktad verksamhet bland annat genom hackerspacet AFK under kårhuset.

Elpost: sis-afk@bthstudent.se
IRC-kanal: #sis-afk på irc.bsnet.se
Discord: #afk