Skunkworks

“A skunkworks project is one typically developed by a small and loosely structured group of people who research and develop a project primarily for the sake of innovation.”

Så säger Wikipedia om vad skunkworks kan vara, det har vi tagit fasta på. SIS är strukturen som gör att saker händer och får struktur men personerna som utgör SIS är inte statistika, varken till antal eller placering, det är i många fall personer med ideer och experimentlusta. Vid något tillfälle kommer en eller flera personer troligen att bygga saker som andra kan ha nytta av (eller så har ingen nytta av det men SIS hade det vid tillfället). Detta är vad vi vill kalla Skunkworks, varje person skulle kunna ha sin egen plats där han eller hon gjorde sina prylar tillgängliga (och det är inget vi stoppar nu) men saker som görs något så när inom ramen för SIS  kan man  publicera här under “Skunkworks” på http://sis.bthstudent.se.

Undersidor

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*