Diarie

Bakgrund och syfte

Basgruppen för Diariet instiftades i april 2009 och har till uppgift att ta fram ett flexibelt dokuementhanteringssystem som ska fungera för organisationer som likt studentkåren har delorganisationer som huserar mycket dokumentation.
De grundläggande ideerna baseras på ett möte som hölls  den 18 maj 2009 (se diarienummer SIS0809/D1). Eftersom mycket är i sin linda handlar det till stor del om att få ihop något att utgå ifrån, det finns inget fast körschema eller något särskilt mål ännu. Under sommaren 2009 kommer vi att jobba med planering och policyfrågor för att tidigt under hösten sätta ett riktigt schema för utveckling och leverans.

Kontakt och dokumentation

Basgruppen nås på sis-diarie[på]bthstudent.se, listan är öppen för alla att ansluta sig till och den eller de som har åsikter om hur man bör göra med saker uppmanas att delta. Dess listarkiv är öppet för läsning för alla som så önskar. Alla infallsvinklar är viktiga för att kunna bygga ett riktigt hållbart och användbart system.

Basgruppen sköter dokumentationen i två system, dels i wiki och tickets på http://trac.sis.bthstudent.se och dels via Mercurial-trädet diarie-doc som kan hämtas på http://hg.sis.bthstudent.se/diarie-doc. På grund av vissa tekniska begränsningar är Trac stängt för editering för personer som inte ingår i kärngruppen, vi uppmanar därför intresserade att delta i sändlistan för att på så vis kunna föreslå saker som senare kan leta sig in i wiki, tickets eller mercurial.

Delta!

Mercurial-träden är stängda för push utanför kärngruppen men patchar är välkomna antingen via listan eller som pullförfrågningar. Enklast är helt enkelt att göra en hg clone på trädet och jobba med det lokalt och sedan skicka patcharna till listan eller närmsta “ansvariga”.

På wikin finns en (något rörig) introduktion till hur vi gärna ser att du jobbar med Mercurial-träden, vill man delta finns det bara två vägar att ta (helst båda). Hör av dig på sändlistan och jobba med koden i Mercurial.