Sektionen för Internetbaserad Socialisering

Verksamhet

Sektionen driver studentkårens infrastruktur och bedriver mjukvaruutveckling. Sektionen har även ett hackerspace.

Drivs av studenter

Sektionen drivs frivilligt av kårmedlemmar från Blekinge Studentkår. Vi jobbar med sektionens uppgifter på fritiden, ofta på vårt hackerspace.

Hackerspace

SIS bedriver ett hackerspace som heter AFK. Här samlas vi och umgås, hjälper varandra att programmera, pluggar och lär oss om teknik.

Basgrupper

Sektionen består utav olika basgrupper för de olika ansvarsområden som sektionen har. Basgrupperna är Drift, Dev och AFK. Du kan läsa mer om basgrupperna här.