Kontakt

Vid felrapportering av våra system, hjälp och administration eller andra ärenden vänligen maila oss.
Om du har frågor om vår verksamhet och våra evenemang eller vill hålla dig uppdaterad på vad som händer så kan du gå med i vår discord.


Maila oss på sis@bthstudent.se
Länk till vår discord: https://discord.gg/9pPdmFDStyrelsen

Pastor (Ordförande)
Oscar "Viral" Cederlund

Sekreterare
Love "<3" Andrén

Ledamot (SIS-Drift)
Timothy "Holder" Hjort


Ledamot (SIS-AFK ansvarig)
Sofia Blom

Ledamot
Nikola "Travolta" Antic

Ledamot
Abhinav Siddharth

Ledamot
Sofia "Nala" Gimholt

Ledamot
Emma Marie "Påvän" Pantzar


SIS uppkomst

Sektionen för Internetbaserad Socialisering skapades höstterminen 2008 av ett gäng entusiaster som stod för utveckling och drift av kårhusens informationssystem. Arbetet hade fram tills formaliseringen skötts i samförstånd med de tre kårhussektionerna (.smoersex i Karlshamn, KHG i Karlskrona och Sekten i Ronneby) men helt utan särskilda strukturer och med mer eller mindre bara två personer som gjorde det som behövdes och inte mer.

Under senvåren och sommaren 2008 började en grupp om fem personer (utöver brother och laeffe engagerades även DrLaban, Soya och Tomten) att strukturera arbetet och tillämpade utvecklingsmodeller för både förstudier och planering. Man hade som uttalat mål att faktiskt göra systemet intressantare och inte bara en nödvändighet som det dittils varit. Kraft lades på att uppdatera kodbasen från PHP4 till PHP5, man jobbade med säkerhetsaspekter (sjukligt håriga SQL-injections mm kunde nyttjas tidigare), för att inte tala om interaktionsdesigndelarna som genomfördes av några personer.

Introduktion om SIS: Sektioner inom studentkåren brukar vanligen leva i sitt eget lilla hörn och ta hand om precis bara just det som de gör och inte påverka någon annan del av organisationen. Redan här skiljer sig SIS från de andra sektionerna eftersom SIS tar hand om mer eller mindre allt datorrelaterat för hela organisationen; de anställdas arbetsstationer, skrivare, servrar för sektionerna, informationssystem för kårhussektionerna och en massa andra småsaker som nästan ingen märker av.

För att en verksamhet som spänner rakt över och in i alla andra delar av studentkåren ska fungera måste SIS vara oerhört tydliga med vilka man är, vad man gör, hur man gör det och vem som är ansvarig för att lösa problem eller kommunicera förändringar. Vi är medvetna om detta och jobbar med det men tänkte att den här informationssidan kan vara ett första steg mot förenkling och den öppenhet som krävs.

SIS består av en traditionell styrelse med en ordförande, ekonomiansvarig och sånt. Denna styrelse kallas för Äldsterådet (se sammansättning nedan). Äldsterådet leds av en Pastor (Ordförande), dennes uppgift är att samordna Äldsterådets arbete och kommunicera med andra. Äldsterådets ledamöter kan vara av två typer, dels de som inte har någon särskild uppgift annat än att delta i möten och vara en inspirationskälla för SIS som helhet och dels de som gör allt det men också tar hand om intressen för en eller flera så kallade basgrupper, de basgruppsansvariga företräder bara sig själva men ska alltså rapportera och föra fram önskemål från sina respektive grupper. Detta handlar till sista prick om att fastställa mandatet för personerna som utgör de underliggande basgrupperna. Man skulle kunna (men vi brukar undvika det hela) likna SIS organisationsstruktur vid studentkårens fast mycket mindre då.